ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα MΟΥΣΙΚΗΣ αγωγής Eυμουσία” αποτελεί ένα εξειδικευμένο ανά ηλικία και οργανωμένο πρόγραμμα μουσικής για βρέφη και νήπια από 8 μηνών ως 5 χρονών.

Το πρόγραμμα  βασίζεται σε ευρήματα επιστημονικών ερευνών σύμφωνα με τα οποία τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου του παιδιού.
Σε ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον χαράς και παιχνιδιού, βρέφη και νήπια συμμετέχουν μαζί με τους γονείς τους. Ο γονέας, καθώς εκπαιδεύεται μουσικά μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί και είναι εκείνος που θα του προσφέρει ανάλογες μουσικές εμπειρίες στο σπίτι.
Παρεμβαίνοντας με τη σωστή μεθοδολογία, ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότητας του παιδιού. Τα παιδιά αναπτύσσουν αβίαστα φωνητικές και γλωσσικές δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης. Επιπροσθέτως, καλλιεργείται η μνήμη, η ομαδικότητα και μέσω της ιδιαίτερης μουσικής επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ γονέα/ων και βρέφους επιτυγχάνεται συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.
Με βάση τη χρονολογική ηλικία γίνεται η οργάνωση των τάξεων για παιδιά:
α) 8 – 20 μηνών
β) 20 μηνών - 3 ετών,
γ) 3 – 4 ετών και
δ) 4 – 5 ετών. Στα τμήματα για τις ηλικίες 10 μηνών – 4 ετών συμμετέχει το παιδί με τον ένα ή και τους δύο γονείς, ή κάποιον συνοδό. Τα μαθήματα διαρκούν 45 ́ λεπτά της ώρας σε εβδομαδιαία βάση.


Υπεύθυνη προγράμματος:
Δέσποινα Μ. Σκανδαλάκη
μουσικοπαιδαγωγός – μουσικός – μουσικολόγος
Απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας

Έναρξη μαθημάτων: τον Οκτώβριο. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους!
Σημειώνεται επίσης ότι για τα τμήματα που συμμετέχει συνοδός, αυτός είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του παιδιού του στους χώρους υλοποίησης του προγράμματος.