ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τη Σχολική χρονιά 2020 - 2021, θα πραγματοποιηθεί στο "Ωδείο των Χρωμάτων", για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το καινοτόμο Πρόγραμμα Πολυαισθητηριακής Αγωγής και Μουσικής Εκπαίδευσης “Εμμέλεια” για βρέφη (από 6 μηνών) και νήπια (έως 5 ετών). Η “Εμμέλεια”βασίζεται στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση (multisensory approach), η οποία ενεργοποιεί συγχρόνως όλα τα κανάλια μάθησης του ανθρώπου (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό/απτικό), με σκοπό την πολύπλευρη και ισχυρότερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη μάθηση, έκφραση και επικοινωνία. Σχεδιασμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας της Μουσικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής, η “Εμμέλεια” καλλιεργεί τη δεκτικότητα και βελτιστοποιεί τις δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται τόσο με τη Μουσική, όσο και με τη μάθηση γενικότερα, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με πλούσια πολυαισθητηριακά ερεθίσματα. 
 
Επιστημονικός σχεδιασμός/Διδασκαλία: Έλενα Περισυνάκη, Μουσικοπαιδαγωγός - Πιανίστα, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του YORK.