ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2020 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο "Ωδείο των Χρωμάτων", το καινοτόμο Πρόγραμμα Πολυαισθητηριακής Αγωγής και Μουσικής Εκπαίδευσης “Εμμέλεια” για βρέφη (από 6 μηνών) και νήπια (έως 5 ετών). Η “Εμμέλεια”βασίζεται στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση (multisensory approach), η οποία ενεργοποιεί συγχρόνως όλα τα κανάλια μάθησης του ανθρώπου (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό/απτικό), με σκοπό την πολύπλευρη και ισχυρότερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη μάθηση, έκφραση και επικοινωνία. Σχεδιασμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας της Μουσικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής, η “Εμμέλεια” καλλιεργεί τη δεκτικότητα και βελτιστοποιεί τις δεξιότητες των παιδιών που σχετίζονται τόσο με τη Μουσική, όσο και με τη μάθηση γενικότερα, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με πλούσια πολυαισθητηριακά ερεθίσματα. 
 
Διδάσκει: Χρυσούλα Κανατέλια.