ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Η παραδοσιακή μας μουσική ανέκαθεν αποτελούσε τον κύριο τρόπο έκφρασης του λαού διαμέσου της τέχνης των ήχων, εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες ανά διαφορετική κοινωνία και χρονική περίοδο. Στις μέρες μας η εκμάθηση της παραδοσιακής μουσικής γίνεται ολοένα και ευκολότερα προσβάσιμη στο κοινό, διαμέσου της συστηματοποίησης της διδασκαλίας και των πολυμέσων. Ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ποικιλομορφία τόσο της Κρητικής παραδοσιακής μουσικής όσο και άλλων Ελληνικών και μη παραδόσεων.


 
• Σχολή Μαντολίνου
• Σχολή Λαϊκής Κιθάρας
• Σχολή Λαούτου
      (Στάση σώματος – τοποθέτηση οργάνου
       Ασκήσεις για την πένα – παραγωγή ήχου
       Εκμάθηση κλιμάκων – παραδοσιακών τρόπων
       Εκμάθηση συγχορδιών – εναρμόνιση παραδοσιακών μελωδιών
       Εκμάθηση βασικών παραδοσιακών ρυθμικών μοτίβων
       Συνοδευτικός – σολιστικός ρόλος λαούτου και ο συνδυασμός τους
       Ειδικό ρεπερτόριο από την Κρήτη και την άλλη Ελλάδα
       Ακουστική εξάσκηση – παρατήρηση μελωδικών και ρυθμικών φαινομένων)
 
• Σχολή Ρυθμολογίας σε παραδοσιακές και λαϊκές μουσικές. 
Τι είναι ο ρυθμός, ο παλμός, τι είναι το μέτρο, τι είναι το τέμπο; Τι σημαίνει όταν λέμε ότι ένα τραγούδι έχει ρυθμό επτάσημο; Τέτοιες ερωτήσεις που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο μάθημα της ρυθμολογίας ακούγοντας και παίζοντας παραδοσιακές και λαϊκές μουσικές. Στόχος είναι να  αναγνωρίσουμε ρυθμικά σχήματα και μέτρα και στη συνέχεια να τα αναπαράγουμε. Έτσι οι μαθητές θα γνωρίσουν παραδοσιακές μουσικές από πολλά και διαφορετικα μέρη της Ελλάδας δίνοντας ιδιετερη προσοχή στα ρυθμικά μοτίβα.
Σε δεύτερο επίπεδο δίνεται βαρύτητα στην σύσταση της κάθε ορχήστρας που εκτελεί τις μουσικές που ακούμε στο μάθημα. Εξετάζουμε τον ρόλο που έχει κάθε όργανο στην συνολική ρυθμική λειτουργία της ορχήστρας. Εξετάζουμε την ενορχήστρωση. Γίνεται διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμού. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ρυθμικής αντίληψης των μαθητών και η γνωριμία τους με βασικά ρυθμικά μοτίβα (Υπεύθυνος Διδάσκων: Μανόλης Μανουσάκης).
 
• Σχολή Λύρας
• Σχολή Παραδοσιακών Κρουστών: Τουμπελέκι, Νταούλι, Μπεντίρ, Ηπειρώτικο Ντέφι.