ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Σχολή Μουσικής προπαιδείας (ORFF)
Η μουσική προπαιδεία, γνωστή στο ευρύ κοινό με το όνομα του συνθέτη που την καθιέρωσε (Carl Orff), παίζει σημαντικότατο ρόλο στην τοποθέτηση του, νεαρού συνήθως, μαθητή στις σωστές βάσεις για την εισαγωγή του στην επερχόμενη συστηματική διδασκαλία οποιουδήποτε μουσικού οργάνου. Μέσω της σχολής αυτής, ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να εισαχθεί στις σημαντικότερες παραμέτρους της μουσικής διδασκαλίας όπως η μελωδία, ο ρυθμός, η δυναμική κτλ., έννοιες οι οποίες θα αποτελέσουν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη της μουσικής σκέψης και συνείδησης, οδηγώντας με τη σειρά τους στην ορθή εκμάθηση της τεχνικής του μουσικού οργάνου και των θεωρητικών.
Τα μαθήματα γίνονται 1 φορά κάθε βδομάδα και για τις διδακτικές ώρες ανάλογα την ηλικία των παιδιών σας, παρακαλούμε μιλήστε με τη Γραμματεία του Ωδείου!