ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Προετοιμασία για τα τμήματα μουσικών σπουδών των Α.Ε.Ι.
Το τμήμα της προετοιμασίας για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει την κατάλληλη υποδομή για το μαθητή όσον αφορά την εισαγωγή και τη συνέχιση των σπουδών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα με τη διαδικασία της προετοιμασίας, το τμήμα διακρίνεται και σε ένα δεύτερο επίπεδο για το συμβουλευτικό του χαρακτήρα όσον αφορά στην ειδίκευση την οποία ο μαθητής επιθυμεί να αποκτήσει, οδηγώντας τον στην καλύτερη δυνατή επιλογή Ελληνικού Πανεπιστήμιου.