ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΘΕΩΡΙΑ

• ΣΟΛΦΕΖ

• ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (DICTEE)

• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

• ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ

• ΧΟΡΩΔΙΑ

• ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ