ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Εργαστήριο Mουσικής Τεχνολογίας - Sibelius/Finale/MuseScore
Διδάσκων: Μάνος Παναγιωτάκης

To Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας είναι ετήσιο και απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. Αποσκοπεί στην εκμάθηση της "ορθής" διάρθρωσης μιας μουσικής παρτιτούρας διαμέσου διαφόρων λογισμικών όπως το Finale, το Sibelius και το MuseScore. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστεί αναλυτικά η λειτουργία των τριών λογισμικών καθώς επίσης και οι βασικοί "κανόνες" για τη γραφή ενός σωστού μουσικού κειμένου. Το μάθημα αφορά σε κάθε μουσικό που θέλει να χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα προγράμματα και στους δασκάλους που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία σημειώσεων και φύλλων ασκήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση του μουσικού κοινού για τις ποικίλες δυνατότητες των προγραμμάτων αυτών και η χρήση τους στο σχολικό περιβάλλον. Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:
• Χρησιμοποιούν επαρκώς τα προγράμματα μουσικής σημειογραφίας ως εργαλεία για σύνθεση, ενορχήστρωση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία απαιτεί καταγραφή μουσικού κειμένου
• Εξάγουν MIDI εκτελέσεις των καταγεγραμμένων μουσικών κειμένων

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα μπορούν επιπροσθέτως να:
• Δημιουργούν ευπαρουσίαστες και λειτουργικές σημειώσεις, καθώς επίσης και φυλλάδια ασκήσεων για τους μαθητές
• Δημιουργούν γραφικές παρτιτούρες για τη διδασκαλία του μουσικού αυτοσχεδιασμού

Το μάθημα είναι ομαδικό και τα μαθήματα διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας και διαδραστικού πίνακα. Χωρίζεται σε δύο τμήματα (αρχάριο και προχωρημένο) ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του κάθε συμμετέχοντος. Το αρχάριο τμήμα δεν απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία στους υπολογιστές καθώς οι ανάγκες των συμμετεχόντων καλύπτονται από τη διδακτέα ύλη του σεμιναρίου.
Το Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας παρέχει αναλυτικές σημειώσεις σε μορφή βιβλίου και απονέμει πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του σχολικού έτους.