ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ηράκλειο, 02/07/2021

Τέλος του Σχολικού έτους 2020 - 2021!
Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλοι μας ως άνθρωποι αλλά κι ως επαγγελματίες, με όλες τια αναστολές λειτουργείας, με όλα τα προβλήματα & τις αναποδιές, φτάσαμε στο τέλος του Σχολικού έτους 2020 - 2021...! 
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.

Επιστροφή στα σεμινάρια-συναυλίες