ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ηράκλειο, 16/05/2014

O διεθνούς φήμης Σολίστ Κιθάρας Oscar Ghiglia, θα πραγματοποιήσει MASTER CLASS ΚΙΘΑΡΑΣ, στο “Ωδείο των χρωμάτων” το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015.

Το MASTER CLASS ΚΙΘΑΡΑΣ αναφέρεται σε μαθητές Ανωτέρας, σε Πτυχιούχους και Διπλωματούχους. Λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού συμμετοχόντων στο MASTER CLASS του κ. Ghiglia, δεχόμαστε Δηλώσεις συμμετοχής & κρατήσεις θέσεων, δεχόμαστε από τώρα και το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2014.

Oscar Ghiglia
Born of an artistic family - his father and grandfather both famed painters, his mother an accomplished pianist – O.G. had to choose between a path strewn with brushes and colours and a world cut into harmony and melody.
Though his early choice produced a few hundred water colours and a number of oil paintings, he soon realized music was his way. For this decision he thanks his dad, who one day made him pose for a painting showing a guitarist... For this he had to hold his father’s guitar, a companion to his artistic musings in front of his forming works. This painting was the start to a lifetime of disciplined dedication to music.
Graduated from Santa Cecilia’s Conservatory of Rome O.G. began soon his apprenticeship beside the great Master Andres Segovia, who was his major influence and inspiration during his formative years. Later O.G. “inherited” Segovia’s glorious Class in Siena’s Accademia Chigiana and spread his own teaching around the five continents in a sister vocation to his concertizing.
O.G is proud of having founded such strongholds of guitar teaching as the Guitar Department at the Aspen Music Festival (Colorado, USA) as well as in the Festival de Musique des Arcs and the “Incontri Chitarristici di Gargnano”, of having been artist in residence, or visiting professor in such centers as the Cincinnati, San Francisco Conservatories, The Juilliard, the Hartt School and the Northwestern University of Evanston, Ill. In all these centers and elsewhereGhiglia has been  nurturing talents and forming or perfecting young artists musical outlook and interpretation.
Composers as Giampaolo Bracali and, Franco Donatoni, among others have written and dedicated important works to Oscar Ghiglia.
Besides touring as a solo performer O.G. has played and recorded with such names as singers Victoria de Los Angeles, Jan de Gaetani, Gerald English, John mc Collum; flutists as J.P.Rampal, Julius Baker; ensembles as the Juilliard String Quartet, the Emerson String Quartet, the Cleveland String Quartet, the Quartetto d’archi di Venezia, the Tokyo String Quartet; violinists as Giuliano Carmignola, Franco Gulli, Salvatore Accardo, Regis Pasquier; violist as B. Giuranna, P Zuckerman; cellists as K. Adam, A Roman, L.Varga; guitarists as E. Fisk, S.Fukuda, L Guerra, Antigoni Goni, Elena Papandreou. O.G. was a founding member of the the International Classic Guitar Quartet (with, in different turns: Benjamin Bunch,.O. Koga, Anders Miolin, S. Schmidt, Andreas v.Wangenheim,)
Presently, after his last CD: “Manuel Ponce’ Guitar music”, the” Stradivarius” label released a new CD of J.S Bach lute works.
After retiring from Basel Switzerland, where he  held the professorship in guitar at the Musik-Akademie der Stadt Basel from 1983 till 2005, his teaching continues, year long in Greece to a select group of pupils flocking in periodically from  the four corners of Europe.
In June 2008 a selected group of former students of his have celebrated Oscar Ghiglia’s 70th birthday, in a festival held in the Mannes School of music of New York, including concerts, lectures and master-classes, called “THE GHIGLIA LEGACY”.
An analogous celebration took place in 2009, in Ithaca, N.Y.
Founder of the International Guitar Competition of Gargnano (Italy) O.G. boasts a very high number of first prize winners among his students, in competitions around the world.
Since 2005 he makes his home in Greece.

(Η Ελληνική μετάφραση του Βιογραφικού του κ. Ghiglia, προέρχεται από το Google).
Oscar Ghiglia
Γεννημένος σε οικογένεια καλλιτεχνών - ο πατέρας και ο παππούς του, διάσημοι ζωγράφοι και η μητέρα του καταρτισμένη πιανίστα - Ο Oscar Ghiglia έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε ένα δρόμο στρωμένο με πινέλα και χρώματα και μια περικοπή κόσμο σε αρμονία και τη μελωδία.
Αν και πρόωρη επιλογή του παρήγαγε μερικές εκατοντάδες χρώματα του νερού και μια σειρά από ελαιογραφίες, σύντομα συνειδητοποίησε μουσική ήταν ο τρόπος του. Για την απόφαση αυτή ευχαριστεί τον πατέρα του , που μια μέρα τον έκανε να ποζάρει για έναν πίνακα ζωγραφικής που δείχνει ένα κιθαρίστα ... Γι αυτό και έπρεπε να κρατήσει την κιθάρα του πατέρα του, ένα σύντροφο για την καλλιτεχνική συλλογισμοί του μπροστά από τα έργα του σχηματισμού. Αυτή η ζωγραφική ήταν η αρχή για μια ζωή πειθαρχημένη αφοσίωση στη μουσική .
Αποφοίτησε από το Ωδείο Santa Cecilia της Ρώμης. Ο Oscar Ghiglia άρχισε σύντομα την μαθητεία του δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο Andres Segovia, ο οποίος ήταν σημαντική επιρροή και την έμπνευση του κατά τα χρόνια διαμόρφωσης του . Αργότερα Ο Oscar Ghiglia " Κληρονόμησε " ένδοξο Class Segovia στη Σιένα Accademia Chigiana και να διαδώσουν το δικό διδασκαλία του γύρω από τις πέντε ηπείρους σε μια αδελφή κλίση προς concertizing του .
Ο Oscar Ghiglia είναι υπερήφανος που ιδρύθηκε τέτοια προπύργια της διδασκαλίας κιθάρας, όπως το Τμήμα Κιθάρας στο Aspen Music Festival (Κολοράντο , ΗΠΑ), καθώς και στο Φεστιβάλ de Musique des Arcs και το  "Incontri Chitarristici di Gargnano", του ότι έχουν καλλιτέχνη στην κατοικία ή επισκέπτη καθηγητή σε τέτοια κέντρα όπως το Σινσινάτι, σαν Φρανσίσκο Ωδεία, The Juilliard, η Hartt Σχολή και το Πανεπιστήμιο Northwestern του Evanston, Ιλλινόις σε όλα αυτά τα κέντρα και elsewhereGhiglia έχει καλλιεργώντας τα ταλέντα και διαμόρφωση ή την τελειοποίηση νέων καλλιτεχνών μουσικής προοπτικές και την ερμηνεία.
Συνθέτες όπως Giampaolo Bracali και Franco Donatoni, μεταξύ άλλων, έχουν γράψει και αφιερωμένη σημαντικά έργα για Oscar Ghiglia .
Εκτός από την περιοδεία ως σολιστικό ο Oscar Ghiglia. έχει παίξει και ηχογραφήσει με ονόματα όπως τραγουδιστές Victoria de Los Angeles, Jan de Gaetani, Gerald English, John mc Collum, φλαουτίστες όπως J.P.Rampal, Julius Baker σύνολα όπως η Juilliard String Quartet, η Emerson String Quartet, το Cleveland κουαρτέτο εγχόρδων, το Κουαρτέτο d' archi di Venezia, το Τόκιο Κουαρτέτο Εγχόρδων, βιολιστές, όπως Giuliano Carmignola, Franco Gulli, Salvatore Accardo, Regis Pasquier, βιολιστή ως B. Giuranna, P Zuckerman, τσελίστες όπως ο Κ. Αδάμ, μια ρωμαϊκή, L.Varga, κιθαρίστες όπως E. Fisk, S.Fukuda, L Guerra, Αντιγόνη Γκόνη, Έλενα Παπανδρέου. O.G. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Classic Guitar Quartet (με, σε διαφορετικές στροφές: Benjamin Bunch, Ο. Koga, Anders Miolin, S. Schmidt, Ανδρέας v.Wangenheim . )
Επί του παρόντος , μετά την τελευταία του CD : "Η μουσική Κιθάρα Manuel Ponce" , η ετικέτα "Stradivarius" κυκλοφόρησε το νέο CD ​​του JS Bach λαού το λειτουργεί.
Μετά τη συνταξιοδότησή του από τη Βασιλεία της Ελβετίας , όπου κατείχε την καθηγεσία στην κιθάρα στο Musik - Akademie der Stadt Basel από το 1983 μέχρι το 2005 , η διδασκαλία του συνεχίζει , το χρόνο στην Ελλάδα, σε μια επίλεκτη ομάδα των μαθητών που συρρέουν σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης .
Τον Ιούνιο του 2008 μια επιλεγμένη ομάδα από πρώην μαθητές του έχουν γιόρτασε τα 70α γενέθλιά του Oscar Ghiglia , σε ένα φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Mannes της μουσικής της Νέας Υόρκης , όπως συναυλίες , διαλέξεις και master-classes , που ονομάζεται " Η GHIGLIA LEGACY " .
Μια ανάλογη γιορτή έλαβε χώρα το 2009 , σε Ίθακα, Νέα Υόρκη
Ιδρυτής του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας Gargnano (Ιταλία ) OG μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα πολύ υψηλό αριθμό νικητές του πρώτου βραβείου στους μαθητές του , σε διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο .
Από το 2005 κάνει το σπίτι του στην Ελλάδα.

Επιστροφή στα σεμινάρια-συναυλίες